Lidé

Ředitel školy

Mgr. Martin Procházka

martin.prochazka@mistrajana.cz, tel: 603 146 756

Zástupce ředitele školy

Mgr. Bc. Martina Hoffmanová

martina.hoffmanova@mistrajana.cz, tel: 605 109 554


Pedagogický sbor

Třídní učitelka první třídy

Ing. Zuzana Dlouhá

zuzana.dlouha@mistrajana.cz

Třídní učitelka druhé třídy

Ing. Ilona Frouzová

ilona.frouzova@mistrajana.cz

Třídní učitelka třetí třídy

Mgr. Dominika Bartáková

dominika.bartakova@mistrajana.cz

Třídní učitelka čtvrté třídy

 Mgr. Helena Lamačová Kaminská

helena.lamacova@mistrajana.cz

Třídní učitelka páté třídy

 Mgr. Bc. Martina Hoffmanová

martina.hoffmanová@mistrajana.cz

Třídní učitel šesté třídy

Ing. Jakub Trojovský

jakub.trojovsky@mistrajana.cz

Vychovatel družiny

Matyáš Bořek

matyas.borek@mistrajana.cz

Vychovatel družiny

Lukáš Robotka

lukas.robotka@mistrajana.cz

Vychovatelka družiny

Alena Heřmánková

alena.hermankova@mistrajana.cz

Vychovatelka družiny

Ilona Jurčíková

ilona.jurcikova@mistrajana.cz

Německý jazyk

Mgr. Radana Studenovská

radana.studenovska@mistrajana.cz

Bothmerova gymnastika

Ellena Slunéčková

ellena.sluneckova@mistrajana.cz

Anglický jazyk

Mgr. Bc. Martina Hoffmanová

martina.hoffmanova@mistrajana.cz

Anglický jazyk

Loredana Krösl

loredana.krosl@mistrajana.cz

Asistent pedagoga – druhá třída

Karolína Stráníková

karolina.stranikova@mistrajana.cz

Asistent pedagoga – třetí třída

Martina Diasová

martina.diasova@mistrajana.cz

Asistent pedagoga – šestá třída

Ilona Jurčíková

ilona.jurcikova@mistrajana.cz

Eurytmie

Jitka Syberová

jitka.syberova@mistrajana.cz

Hudební výchova

Adéla Slachová

adela.slachova@mistrajana.cz


Účetní

Zuzana Mottlová

zuzana.mottlova@mistrajana.cz


Předseda školské právnické osoby

Hospodář školy

Ing. Jakub Trojovský 

jakub.trojovsky@mistrajana.cz, tel: 733 744 739


Odborný mentor: Mgr. Kateřina Kozlová, dlouholetý zkušený pedagog z waldorfské školy v Českých Budějovicích

Školní psycholog: PhDr. Anežka Janátová
Od 70. let působí jako pedagogicko-psychologický poradce v PPP a později v řadě waldorfských škol v Čechách, vede vlastní poradenskou praxi v Praze.