Platby

Bankovní spojení:

číslo účtu: 2401290239/2010

IBAN: CZ9420100000002401290239

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Příspěvek na školné

Příspěvek na školné je ve výši 20 000 Kč / školní rok. Pokud není dohodnuto jinak, tak je příspěvek na školné placen jednorázově a to vždy do 30.9. příslušného školního roku.

Rodiče, kteří mají ve škole více dětí, mají nárok na slevu na školném ve výši 4 000 Kč na druhé a každé další dítě.

Příspěvek na školní družinu

Příspěvek na školní družinu je ve výši 3 000 Kč / školní rok. Pokud není dohodnuto jinak, tak je příspěvek na školní družinu placen jednorázově a to vždy do 30.9. příslušného školního roku.

Zálohy na věcnou režii a stravné

Zálohu na věcnou režii a stravné za první pololetí ve výši 4.000 Kč/ žák, prosím zasílejte nejpozději do 30.9..

Zálohu na věcnou režii a stravné za druhé pololetí ve výši 4.000 Kč/ žák, prosím zasílejte nejpozději do 28.2..

Na konci každého pololetí, v únoru a červenci, proběhne vyúčtování dle skutečně odebraných obědů. Případné přeplatky, budou vráceny na účet odesílatele zálohy.

Pravidla pro platby

Veškeré platby prosím zasílejte na účet školy 2401290239/2010.

Variabilní symbol.

Do variabilního symbolu platby uveďte rodné číslo dítěte bez lomítka.

Specifický symbol. 

Tento údaj bude určovat o jakou platbu se jedná. Tedy:

do specifického symbolu uveďte 1 – v případě platby příspěvku za školné,

do specifického symbolu uveďte 2 –v případě platby příspěvku za družinu,

do specifického symbolu uveďte 3 – v případě platby za věcnou režii a stravné obědů.