Projekty školy

Projekt: Rozvoj společenství Waldorfské základní školy Mistra Jana

Termín realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Cíl projektu: Cílem projektu je rozvíjet společenství Waldorfské základní školy Mistra Jana, které je tvořeno dětmi, pedagogy, rodiči a dalšími pracovníky školy. K rozvoji společenství dojde díky intenzivnější spolupráci a komunikaci s rodiči žáků, dalšímu vzdělávání a vzájemné spolupráci pedagogů a personální podpoře v podobě školního asistenta ve škole a školní družině.

Aktivity projektu:

  • Školní asistent – personální podpora ZŠ a ŠD
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky ZŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – osobnostně sociální rozvoj
  • Komunitně osvětová setkávání
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie skrze Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání pro období 2014 – 2020.