Rozvrh hodin

První třída

Druhá třída

Třetí třída

Čtvrtá třída

Hlavní vyučování

Každá třída má čtrnáct až dvacet jedna dní trvající tak zvanou epochu. V rámci epochy se třída věnuje jednomu předmětu – například matematice nebo českému jazyku. Takto koncentrovaná organizace výuky obecně podporuje soustředění žáků, umožňuje hlubší ponoření se do tématu. Především lze vyučovat v souvislostech jednotlivými předměty napříč.

Žáci se učí většinou bez učebnic a cvičebnic. Mají však epochový sešit a vše, co je v něm napsané, si žák tvoří sám. Jelikož je to jeho vlastnoručně vyrobená učebnice, přesně podle jeho představ a potřeb, má k ní velice silný vztah.