Lidé

Ředitel školy

Mgr. Martin Procházka

martin.prochazka@mistrajana.cz, tel: 603 146 756

Zástupce ředitele školy

 Mgr. Helena Lamačová Kaminská

helena.lamacova@mistrajana.cz


Pedagogický sbor

Třídní učitelka první třídy

Mgr. Kristýna Strassová

kristyna.strassova@mistrajana.cz

Třídní učitelka druhé třídy

Ing. Zuzana Dlouhá

zuzana.dlouha@mistrajana.cz

Třídní učitelka třetí třídy

Ing. Ilona Frouzová

ilona.frouzova@mistrajana.cz

Třídní učitelka čtvrté třídy

Mgr. Dominika Bartáková

dominika.bartakova@mistrajana.cz

Třídní učitelka páté třídy

 Mgr. Helena Lamačová Kaminská

helena.lamacova@mistrajana.cz

Třídní učitelka šesté třídy

Elena Slunéčková

elena.sluneckova@mistrajana.cz

Třídní učitel sedmé třídy

Ing. Jakub Trojovský

jakub.trojovsky@mistrajana.cz

Vychovatel družiny

Matyáš Bořek

matyas.borek@mistrajana.cz

Vychovatel družiny

Lukáš Robotka

lukas.robotka@mistrajana.cz

Vychovatelka družiny

Alena Heřmánková

alena.hermankova@mistrajana.cz

Vychovatelka družiny

Anežka Maňáková

anezka.manakova@mistrajana.cz

Vychovatelka družiny

Alena Heřmánková

alena.hermankova@mistrajana.cz

Německý jazyk

Mgr. Markéta Sárközi

marketa.sarkozi@mistrajana.cz

Bothmerova gymnastika

Elena Slunéčková

elena.sluneckova@mistrajana.cz

Anglický jazyk

Mgr. Bc. Martina Janková

martina.jankova@mistrajana.cz

Loredana Krošl

loredana.krosl@mistrajana.cz

Mgr. Kamila Magdalena Lukasová, Th.d.

kamila.lukasova@mistrajana.cz

Hedvika Vaňková

hedvika.vanova@mistrajana.cz

Asistent pedagoga – třetí třída

Karolína Stráníková

karolina.stranikova@mistrajana.cz

Asistent pedagoga – čtvrtá třída

Martina Diasová

martina.diasova@mistrajana.cz

Asistent pedagoga – sedmá třída

Ilona Jurčíková

ilona.jurcikova@mistrajana.cz

Eurytmie

Jitka Syberová

jitka.syberova@mistrajana.cz

Hudební výchova

Bc. Adéla Slachová

adela.slachova@mistrajana.cz

Dřevořezba

Matyáš Bořek

matyas.borek@mistrajana.cz


Účetní

Ing. Zuzana Mottlová

zuzana.mottlova@mistrajana.cz


Předseda školské právnické osoby

Hospodář školy

Ing. Jakub Trojovský 

jakub.trojovsky@mistrajana.cz, tel: 733 744 739


Odborný mentor: Mgr. Kateřina Kozlová, dlouholetý zkušený pedagog z waldorfské školy v Českých Budějovicích

Školní psycholog: PhDr. Anežka Janátová
Od 70. let působí jako pedagogicko-psychologický poradce v PPP a později v řadě waldorfských škol v Čechách, vede vlastní poradenskou praxi v Praze.