Školy u nás a ve světě

Existují již více než 80 let, celosvětově působí 1050 škol a 1600 škol mateřských. Tradičně největší oblibě se těší v Německu, Holandsku a USA.

Více informací o waldorfské pedagogice, její historii, školách a seminářích najdete na: www.iwaldorf.cz

Podpořte nás finančním darem:

Přispět můžete libovolnou částkou buď převodem, či darem v hotovosti. Peníze budou použity na vybavení první třídy, na propagaci a osvětovou činnost nebo na právní služby spojené s akreditací školy. Všechny dárce uvádíme na našich stránkách, samozřejmostí je darovací smlouva.

  • bankovní spojení: 2401290239/2010
Podpořte nás aktivitou:

Máte nějaké dovednosti, které můžete nabídnout? Hledáme:

  • pomocníky s organizací akcí na veřejnosti – jarmarky, přednášky, benefiční akce apod.
  • pomocníky s propagací – roznos letáků, propagace v tisku apod.
  • další formy pomoci – kontaktujte nás