DOUČOVÁNÍ 2023

Cílem projektu: Zajistit žákům Waldorfské základní školy Mistra Jana doučování, individuální či skupinové, v souvislosti s dopady dlouhodobého přerušení prezenční výuky v době uzavření škol v rámci vyhlášené pandemie COVID – 19.

Termín realizace: leden – srpen 2023

Projekt doučování je financovaný Evropskou unií z programu Next Generation EU v rámci Národního plánu obnovy.