Stravování & Družina

Stravování

Žáci chodí na obědy do přilehlého objektu, kde je kuchyně a jídelna pod správou obce Ratibořské Hory.

Cena oběda pro žáky ve věku 7 -10 let: 25 Kč / oběd + věcná režie 15 Kč / oběd

Cena oběda pro žáky ve věku 11 – 14 let: 27 Kč / oběd + věcná režie 15 Kč / oběd

Kontakt / objednání obědů: Vedoucí jídelny Eva Tlustá, telefon 381 283 463

Obědy lze odhlašovat do 13:00 předchozího dne

Školní družina

Družina: 3 000 Kč / kalendářní rok

Školní družina je otevřena v čase 6.45 – 16.15 hodin vyjma hlavního vyučování.

Po skončení vyučování děti odchází v doprovodu družináře / družinářky na oběd. Po obědě následuje klidový režim, hry, pobyt venku, rukodělné a hudební aktivity.

Časy vyzvedávání dětí: 

– po vyučování (dle rozvrhu)

– po obědě (cca 40 min. po konci vyučování)

– ve 14.00 hodin a po 15.15 hodin

Svačiny a oblečení: 

Dětem zajišťujeme pitný režim.

Venku býváme za každého počasí – doporučujeme vybavit děti vhodným oblečením a obutím, s ohledem na aktuální počasí.

Placení družiny dle Smlouvy a Přihlášky