Lidé

Ředitel školy

Mgr. Martin Procházka

martin.prochazka@mistrajana.cz, tel: 603 146 756


Pedagogický sbor

Třídní učitelka první třídy

 Mgr. Pavlína Matějíčková

pavlina.matejickova@mistrajana.cz

Třídní učitelka druhé třídy

Mgr. Bc. Martina Bílková

martina.bilkova@mistrajana.cz

Vychovatel družiny v první třídě

Jaroslav Janek

jaroslav.janek@mistrajana.cz

Německý jazyk

Mgr. Radana Studenovská

radana.studenovska@mistrajana.cz

Eurytmie

Adam Kamenský

 adam.kamensky@mistrajana.cz

Anglický jazyk

Mgr. Bc. Martina Bílková

martina.bilkova@mistrajana.cz


Předseda školské právnické osoby

Hospodář školy

Ing. Jakub Trojovský 

jakub.trojovsky@mistrajana.cz, tel: 733 744 739


Odborný mentor: Mgr. Kateřina Kozlová, dlouholetý zkušený pedagog z waldorfské školy v Českých Budějovicích

Školní psycholog: PhDr. Anežka Janátová
Od 70. let působí jako pedagogicko-psychologický poradce v PPP a později v řadě waldorfských škol v Čechách, vede vlastní poradenskou praxi v Praze.

Do našeho týmu hledáme kolegy na následující pozice:

Učitel do první třídy pro školní rok 2019/2020

Učitel Německého jazyka (bližší informace zde)