Rozvoj společenství Waldorfské základní školy Mistra Jana II

Projekt: Rozvoj společenství Waldorfské základní školy Mistra Jana II

RČ: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019258

Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 8. 2022

Cíl projektu: Cílem projektu je rozvíjet společenství Waldorfské základní školy Mistra Jana, které je tvořeno dětmi, pedagogy, rodiči a dalšími pracovníky školy. K rozvoji společenství dojde díky intenzivnější spolupráci a komunikaci s rodiči žáků díky personální podpoře v podobě školního asistenta a vzájemné spolupráci a sdílení pedagogů.

Aktivity projektu:

  • Školní asistent – personální podpora ZŠ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie skrze Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání pro období 2014 – 2020.