Přijímání žáků

Škola není spádová a navštěvují ji děti z blízkého i dalekého okolí.

2.třída, 4. třída a 5.třída jsou i po zahájení školního roku stále otevřené přijímání nových žáků.

Počet dětí přijímaných do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 je maximálně 20.

Školné: 20 000 Kč / školní rok

Družina: 3 000 Kč / školní rok

Zápis do 1. třídy

Rozhodnutí ředitele školy o zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Informace o organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025

Informační schůzky pro zájemce o waldorfskou pedagogiku

Pro zájemce z řad širší veřejnosti, především však pro rodiče potenciálních žáků naší školy, pořádáme informační schůzky a dny otevřených dveří za účasti ředitele školy Mgr. Martina Procházky a zástupkyně ředitele Mgr. Heleny Lamačové. Na nich se účastníci seznámí se základními principy waldorfské pedagogiky, způsobem fungování a organizace školy a získají odpovědi na své otázky.

Informační schůzky pro školní rok 2024/2025:

18. 3. 2024 od 17.00

Účast alespoň na jedné informační schůzce je pro rodiče budoucích žáků 1. třídy žádoucí.

Vstupní pohovory s předškoláky a jejich rodiči: 8.4. a 9.4.2024 od 15.00 do 18.00.

Individuální pohovory jsou možné po předchozí domluvě s vedením školy.
Zápis: 22. 4. 2024 14.00 – 16.00

Zápis na waldorfské škole je významným slavnostním aktem. Pro děti bývá první příležitostí seznámit se s prostředím školy a s učiteli. Pro rodiče jde o vyvrcholení rozhodovacího procesu, jakou základní školu zvolit pro své dítě. Zápis je koncipován tak, aby první setkání dítěte se školou bylo zážitkem a dobrým vstupem do nové etapy života.

Vstupní pohovory jsou realizovány formou hry ve tří až pětičlenných skupinkách dětí. Pohovory slouží k posouzení sociálních kompetencí a celkové připravenosti dítěte na vstup do školy. Následuje rozhovor s rodiči.

Žádáme o včasné objednání a domluvení hodiny na tel. čísle ředitele školy Mgr. Martina Procházky 603 146 756.

Během června se uskuteční informační schůzka pro rodiče přijatých dětí s třídním učitelem, při níž rodiče získají konkrétní informace k 1. třídě. Děti a jejich rodiče také ještě před prázdninami čeká první společný výlet pod vedením třídního učitele. Toto setkání umožní všem zúčastněným navázat vzájemný kontakt v neformálním a bezpečném prostředí.

Na Jánské slavnosti, která se uskuteční koncem června, proběhne „pasování“ přijatých dětí na „školáky“. V září pak třídní učitel převezme symbolicky žáka od rodičů a společně jako třída otevřou dveře novému poznání.