Zápisy do školy

Stávající třídy jsou i po zahájení školního roku stále otevřené přijímání nových žáků.

Počet dětí přijatých do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 je maximálně 25

Školné: 17 200 Kč / školní rok

Družina: 3 000 Kč / školní rok

informace o zápisu

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Zápis do prvních tříd

Škola není spádová a navštěvují ji děti z blízkého i dalekého okolí.

vstupní rozhovory s předškoláky a jejich rodiči:
1.4.2019 15:00 - 18:00
Zápis: 15.4.2019 15:00 - 18:00
Dodatečný zápis: 13.5.2019 15:00 - 18:00

Zápis na waldorfské škole je významným slavnostním aktem. Pro děti bývá první příležitostí seznámit se s prostředím školy a s učiteli. Pro rodiče jde o vyvrcholení rozhodovacího procesu, jakou základní školu zvolit pro své dítě. Zápis je koncipován tak, aby první setkání dítěte se školou bylo zážitkem a dobrým vstupem do nové etapy života.

Po zápisech v červnu probíhá pasování nových prvňáčků na Jánské slavnosti dne 22.6.2019. V září pak symbolicky převezme třídní učitel žáka od rodičů a společně jako třída otevřou dveře novému poznání.

Vstupní pohovor je posouzení připravenosti dítěte na školu. Účast dítěte je nutná. Žádáme o včasné objednání a domluvení hodiny na tel. čísle ředitele školy Mgr. Martina Procházky 603 146 756.

Informace o aktivitách školy

Jsme připraveni rodičům pomoci při rozhodování, kterou základní školu vybrat pro své dítě.

Chcete vědět, jak v praxi funguje výuka na waldorfských školách? Můžete se podívat přímo do hodin i dle vlastního výběru – například do vyšších ročníků, abyste si mohli sami utvořit obrázek o tom, jaké vědomosti a dovednosti si žáci během školní docházky osvojí.

Dne 19.2.2019 od 18:00 pořádá Waldorfská základní škola Mistra Jana v Ratibořských Horách den otevřených dveří pro rodiče a zájemce o školu.

Dne 19.3.2019 od 18:00 proběhne beseda o waldorfské pedagogice v prostorách Jednoty Tábor, Pražská 158 Tábor.

Na základě předchozí domluvy  lze navštívit výuku na Základní škole Svobodné a Mateřské škole Písek.

Dne 4.12.2018, 5.12.2018, 8.1.2019, 9.1.2019, 10.1.2019, 19.2.2019, 20.2.2019 a 21.2.2019  lze navštívit dny otevřené výuky v Základní škole waldorfské a mateřské škole Českých Budějovic.

Pokud Vám výše uvedené termíny nevyhovují, neváhejte nás kontaktovat. Navrhněte termíny, kdy chcete navštívit ukázkovou hodinu na naší nebo na jiných waldorfských školách a my se pokusíme Vám vyhovět.

Pravidelné informace o aktivitách školy: