Mgr., Bc. Martina Bílková

Narodila se v Táboře, kde v roce 1998 absolvovala Gymnázium Pierra de Coubertina. Poté vystudovala na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni obor učitelství pro 1.stupeň ZŠ se specializací výtvarná výchova a anglický jazyk pro 1.stupeň ZŠ. Během studií pracovala jako učitelka angličtiny v mateřských školách v Plzni a zároveň jako osobní asistentka osob s fyzickým postižením upoutaných na invalidní vozík. Po zakončení studia magisterským titulem učila na základní škole na okraji Plzně. Následoval roční pobyt v Londýně, kde pracovala jako au-pair a na City and Islington College se věnovala prohlubování svých znalostí anglického jazyka. Po návratu z Londýna studovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor anglický jazyk a literatura. Studium zakončila titulem bakalář. Úspěšně absolvovala všechny zkoušky Cambridge English (obecný jazyk), včetně nejvyšší úrovně Certificate of Proficiency in English (CPE). Během této doby se věnovala (a stále věnuje) výuce angličtiny všech věkových kategorií a úrovní – od začátečníků po velmi pokročilé a též jako lektorka přípravných kurzů ke zkouškám Cambridge English (PET, FCE, CAE). Absolvovala nejrůznější kurzy zaměřené na výuku cizích jazyků a je akreditovaná zkoušející mezinárodně uznávaných zkoušek z anglického jazyka Pearson Tests of English (London).

Od dob studií se velmi intenzivně zabývá metodikou výuky. Dlouholetou praxí a pozorováním svých studentů si čím dál více uvědomuje, že klasický způsob vyučování naprosto neodpovídá představě o dobře uchopeném učivu a kvalitní přípravě dětí na další studium či uplatnění v zaměstnání a s tím související spokojenost s celým svým životem. Právě odcizenost výuky od skutečného života, nulová snaha o sledování vývoje žáků a přizpůsobení tempa výuky tomuto podstatnému faktoru, minimální provázanost jednotlivých předmětů, téměř žádné souvislosti mezi, odsunutí uměleckých a praktických předmětů až na samý okraj školních vzdělávacích programů a v neposlední řadě úplná absence spolupráce rodiny a školy ji utvrdila v tom, že bude pro své děti hledat alternativu ve vzdělání.

V současné době studuje 2. ročník dálkového studia waldorfské pedagogiky při Akademii sociálních umění Tabor. V roce 2012 založila se svým manželem Ekodrogerii U KROKODÝLA v Táboře. Hraje na violoncello, věnuje se sborovému zpěvu a zajímá se o výtvarné umění, literaturu, divadlo a trvale udržitelný rozvoj naší planety. Žije v Táboře a má dva syny.