Rozvoj společenství Waldorfské základní školy Mistra Jana III

Projekt: Rozvoj společenství Waldorfské základní školy Mistra Jana III

RČ: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002037

Rozpočet a celkové způsobilé výdaje: 723 711 Kč

Termín realizace: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025

Cíl projektu: Cílem projektu je rozvíjet společenství Waldorfské základní školy Mistra Jana, které je tvořeno dětmi, pedagogy, rodiči a dalšími pracovníky školy. K rozvoji společenství dojde díky intenzivnější spolupráci a komunikaci s rodiči žáků díky personální podpoře v podobě školního asistenta, vzdělávání pedagogů a komunitnímu setkávání. 

Aktivity projektu:

  • Školní asistent – personální podpora ZŠ
  • Vzdělávání pedagogů základní školy a školní družiny
  • Odborně zaměřené a komunitní setkávání s rodiči

Cílová skupina: žáci, pedagogičtí pracovníci, rodiče

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie skrze Operační program Jan Amos Komenský pro období 2021 – 2027.